Υδραυλικές εγκαταστάσεις...
Κεντρική θέρμανση...
Εγκατάσταση φυσικού αερίου...
Σύστημα πυρόσβεσης...

Tο φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν, πιο ελαφρύ από τον αέρα το οποίο δεν είναι τοξικό αφού δεν περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα. Στη φυσική του κατάσταση είναι άοσμο, αλλά για την ασφάλεια των καταναλωτών εμπλουτίζεται με μια χαρακτηριστική οσμή για να γίνεται αντιληπτό σε περίπτωση διαρροής.

Κίνδυνος δεν υπάρχει εφ' όσον έχουμε καλό εξαερισμό στους χώρους όπου λειτουργούν συσκευές αερίου. Eπιπλέον, υπάρχουν ειδικές βαλβίδες ασφαλείας και συστήματα ανίχνευσης διαρροών ώστε να είναι ασφαλές ακόμα και σε περίπτωση ισχυρού σεισμού ή φθοράς στην εγκατάσταση.