Υδραυλικές εγκαταστάσεις...
Κεντρική θέρμανση...
Εγκατάσταση φυσικού αερίου...
Σύστημα πυρόσβεσης...

Η μελέτη πυροπροστασίας (ενεργητική και παθητική) και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1988. Η μέριμνα για τα θέματα πυροπροστασίας συμβάλλει στην άμεση κατάσβεση πυρκαγιών χωρίς προβλήματα ή ελλείψεις και στην ορθή εκκένωση των χώρων, ενώ η οργάνωση της πυρασφάλειας συμβάλλει στην πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιάς στην επιχείρηση.

 

Η  HydroQuality  προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας για όλες τις κατηγορίες κτιρίων
  • Επιτόπιο έλεγχο της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης, παρέχοντας την απαιτούμενη από την ελληνική νομοθεσία τεκμηρίωση
  • Σύνταξη σχεδίων εκκένωσης εγκαταστάσεων
  • Μελέτες Σήμανσης Ασφαλείας - Οδεύσεων Διαφυγής
  • Εκπαίδευση Ομάδων Πυρασφάλειας