Υδραυλικές εγκαταστάσεις...
Κεντρική θέρμανση...
Εγκατάσταση φυσικού αερίου...
Σύστημα πυρόσβεσης...

Με τον όρο εγκατάσταση θέρμανσης κτιρίου εννοούνται το σύνολο των συσκευών, κατασκευών, αυτοματισμών κλπ., που απαιτούνται και προβλέπονται για την προσαγωγή θερμικής ενέργειας στους διάφορους χώρους του κτιρίου, με σκοπό να καλυφθούν οι θερμικές απώλειες των χώρων αυτών προς το περιβάλλον και να διατηρηθεί η εσωτερική θερμοκρασία τους σε επιθυμητά επίπεδα άνεσης.

 Τα υλικά που χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας είναι πιστοποιημένα και προέρχονται από επώνυμους προμηθευτές. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη του χώρου, την εγκατάσταση αλλά και την συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων θέρμανσης. Στον τομέα των θερμικών εγκαταστάσεων ανήκουν: