Υδραυλικές εγκαταστάσεις...
Κεντρική θέρμανση...
Εγκατάσταση φυσικού αερίου...
Σύστημα πυρόσβεσης...
Αυτόνομη θέρμανση

Η αυτόνομη θέρμανση στην ουσία είναι το σύστημα αυτοματισμού που εγκαθιστάται σε συστήματα θέρμανσης. Αυτό επιτρέπει την ανεξάρτητη λειτουργία τμημάτων σε μια κεντρική θέρμανση. Η αυτόνομη θέρμανση προσφέρει άνεση, ελεύθερη επιλογή του χρόνου θέρμανσης κάθε χώρου και οικονομία στη λειτουργία της εγκατάστασης.

Μια αυτονομία θέρμανσης αποτελείται από τα παρακάτω όργανα και συσκευές:•Τους θερμοστάτες χώρου, που ελέγχουν τη θερμοκρασία του χώρου.
•Τις ηλεκτροβάνες αυτονομίας, που επιτρέπου ή διακόπτουν, ανάλογα με την εντολή που δέχονται, την δίοδο του θερμού νερού στα θερμαντικα σωματα του χώρου.
•Τον κεντρικό δείκτη εντολών, την ηλεκτρονική συσκευή δηλαδή που αναλύει τις εντολές.
•Τους ωρομετρητές, που καταγράφουν για κάθε χώρο ξεχωριστά, τις ώρες λειτουργίας, για να γίνεται με δίκαιο τρόπο η χρέωση του καταναλωτή. Τελευταία χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί θερμιδομετρητές, που καταγράφουν αυτόματα το θερμικό φορτίο (θερμίδες) που κατανάλωσε κάθε χώρος.

 

Πίσω