Υδραυλικές εγκαταστάσεις...
Κεντρική θέρμανση...
Εγκατάσταση φυσικού αερίου...
Σύστημα πυρόσβεσης...
Λεβητοστάσιο

 

Σε μία εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, το λεβητοστάσιο είναι εκείνος ο χώρος ενός κτιρίου στον οποίο είναι εγκατεστημένος ένας ή περισσότεροι λέβητες παρασκευής ζεστού νερού ή ατμού ή αέρα για θέρμανση των χώρων ενός κτιρίου ή ενός συγκροτήματος.

Στο χώρο του λεβητοστασίου τοποθετούνται διάφορα εξαρτήματα και υλικά όπως λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές κ.ά. Σε πολλά ατομικά λεβητοστάσια τοποθετούνται και θερμαντήρες νερού (μπόιλερ - boiler). Στο λεβητοστάσιο συνήθως τοποθετείται δεξαμενή πετρελαίου ενώ είναι απαραίτητο να έχει σύστημα αποχέτευσης και πυροπροστασίας.

 

Πίσω